การติดตั้ง VNC Server (Remote Desktop)

การติดตั้ง VNC Server (Remote Desktop)

ถึงแม้ว่าปกติแล้วผมจะใช้ SSH ในการเข้าถึง และสั่งการ Raspberry Pi เป็นหลัก แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธการใช้ GUI ได้

งั้นวันนี้เรามาติดตั้ง VNC Server บน Raspberry Pi กันครับ

Read More