มาทำโปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ ->ภาษาไทย กันดีกว่า (Google Translation API)

มาทำโปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ ->ภาษาไทย กันดีกว่า (Google Translation API)

Google Language API

Google มี ระบบแปลภาษา หรือ google translate ให้เราใช้

เท่านั้นยังไม่พอ!! พี่กู(เกิ้ล)แกยังมี goole translation/language api ให้เราเอามาเขียนโปรแกรมกันอีกด้วย

Read More

เนรมิต Web Service ตัดคำ (ใช้ grails + xfire) ภาค SOAP

เนรมิต Web Service ตัดคำ (ใช้ grails + xfire) ภาค SOAP

วันนี้ผมจะมานำเสนอการทำ Web Service ตัดคำภาษาไทย โดยใช้ grails framework   (ภาค SOAP)

  • สั่ง grails create-app _appname_ เพื่อสร้าง grails application
  • cd _appname_
Read More

การเข้าถึง servletContext (ใน Service)

การเข้าถึง servletContext (ใน Service)

import org.codehaus.groovy.grails.web.context.ServletContextHolder as SCH

def servletContext = SCH.servletContext

Read More