วิธี Hack ข้อมูลใน​ form (html) ที่ถูก readonly/disable ไว้

วิธี Hack ข้อมูลใน​ form (html) ที่ถูก readonly/disable ไว้

การตั้งข้อกำหนดของ input box ว่า READONLY หรือ DiSABLED มันปลอดภัยจริงหรือ ?

Read More

การบ้าน Selected Topic In Netcentric (1/52)

การบ้าน Selected Topic In Netcentric (1/52)

การบ้าน Selected Topic In Netcentric (1/52)

Read More

ลองถอดข้อมูลจาก JSON Format ด้วย Grails

ลองถอดข้อมูลจาก JSON Format ด้วย Grails

จากตอนที่แล้ว   Reverse Geocoding (Address Lookup) ผ่าน http

เรื่องวันนี้  ! ให้สังเกตว่า

 เมื่อเรา Request ไปข้อข้อมูลของ Thammasat Rangsit เราจะได้ ข้อมูลหน้าตาประมาณนี้

{
 "name": "Thammasat Rangsit",
 "Status": {
  "code": 200,
  "request": "geocode"
 },
 "Placemark": [ {
  "id": "p1",
  "address": "Thammasat Rangsit Sport Center, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12110, Thailand",
  "AddressDetails": {
  "Accuracy" : 9,
  "AddressLine" : [ "Thammasat Rangsit Sport Center" ]
},
  "ExtendedData": {
   "LatLonBox": {
    "north": 14.0785781,
    "south": 14.0569314,
    "east": 100.6173654,
    "west": 100.5853506
   }
Read More

Reverse Geocoding (Address Lookup) ผ่าน http

ลองเล่น Reverse Geocoding ของ google map api ซักกะหน่อย  

 

Reverse Geocoding คือการ เปลี่ยนชื่อสถานที่เป็นพิกัด (latitude , longitude) นั่นเอง  (ความจริงมันได้ข้อมูลอื่นๆมาด้วยอีกเยอะ)

 

วิธีทำก็ไปอ่านดูได้ที่ Reverse Geocoding (Address Lookup)  

หรือจะลองทำเลย  ก็แค่  Request ไปที่ http://maps.google.co.th/maps/geo?q=Thammasat&output=json&sensor=falsegl=th

ก็จะได้ข้อมูลมาประมาณนี้

{
 "name": "Thammasat Rangsit",
 "Status": {
  "code": 200,
  "request": "geocode"
 },
 "Placemark": [ {
  "id": "p1",
  "address": "Thammasat Rangsit Sport Center, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12110, Thailand",
  "AddressDetails": {
  "Accuracy" : 9,
  "AddressLine" : [ "Thammasat Rangsit Sport Center" ]
},
  "ExtendedData": {
   "LatLonBox": {
    "north": 14.0785781,
    "south": 14.0569314,
    "east": 100.6173654,
    "west": 100.5853506
   }
  },
  "Point": {
   "coordinates": [ 100.6013580, 14.0677550, 0 ]
  }
 }, 

ถ้าต้องการ output แบบ xml ก็ใส่ parameter ตรง output ไปว่า  &output=xml 

 

หลังจากนั้นก็เอาไป parse แล้ว ใช้ต่อได้เลย !! 

Read More

เทคโนโลยีด้านการระบุตำแหน่งของผู้ส่งข้อมูล (ใช้ Geolocation API )

เทคโนโลยีด้านการระบุตำแหน่งของผู้ส่งข้อมูล (ใช้ Geolocation API )

ขอ blog จากเอกสารบางส่วนที่ส่ง NSC ไปหน่อย เผื่อมีประโยชน์กับท่านอื่นด้วย

ว่าด้วยเรื่องของการดึงข้อมูลพิกัดผ่านทาง Browser  (ดึงพิกัดออกมาจากมือถือนั่นแล)

 

การดึงพิกัดจากมือถือ ทำได้โยการใช้ Geolocation API   ซึ่งส่วนสำคัญที่ใช้ในโครงงานนี้คือ Coordinates interface

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


 interface Coordinates {
  readonly attribute double latitude;
  readonly attribute double longitude;
  readonly attribute double? altitude;
  readonly attribute double accuracy;
  readonly attribute double? altitudeAccuracy;
  readonly attribute double? heading;
  readonly attribute double? speed;
 };

 

แอตทริบิวต์ latitude , longitude เป็นค่าตำแหน่งในภูมิศาสตร์เก็บอยู่ในรูปทศนิยม

แอตทริบิวต์  altitude เป็นค่าความสูงของตำแหน่ง
แอตทริบิวต์  accuracy และ altitudeAccuracy เป็นค่าความแม่นยำของพิกัด
แอตทริบิวต์ heading เป็นทิศทางของการเคลื่อนที่
แอตทริบิวต์ speed เป็นความเร็วของการเคลื่อนที่

โดยมีวิธีการเรียกใช้ได้ดังนี้ 

ตัวอย่างการ ดึงค่าพิกัด

 

เมื่อเรียกฟังก์ชั่น displayLocation จะได้ดังนี้

 
Read More