Project Uranus (ลงชื่อ)

Project Uranus

ลงชื่อ ทดสอบใน Comment ได้เลยครับ

Read More

NPDigger Groups (google)

NPDigger Groups  (google)

NPDigger เปิด  NPDigger groups แล้วครับ (เป็น google groups)

สามารถเข้าไปพูดคุย ตอบปัญหา หรือ  Download File โปรขุด  ได้เลยครับ

เข้าไปที่  http://groups.google.com/group/npdigger

picture-5

Read More

NPDigger Special Version

NPDigger Special Version
NPDigger Special

npdiggerspecailpic

Read More

ยั่วน้ำลาย… NPAdder(โปรขุด)

VDO Demo ส่วนหนึ่งของโปรขุดตัวใหม่ครับ

ยั่วแค่ การโหลดภาพใหม่อย่างรวดเร็วน่ะครับ

ยังต้องทำอีกหลายส่วน เหมือนกัน

ผมเขียนใหม่ทั้งหมดด้วยครับ

ดู Clip – VDO กดอ่านต่อเลยครับ

Read More