วิธีการ Mock Domain Model ใน AngularJS

Posted by on August 30, 2012 in Javascript, Testing | 0 comments

การ Domain Model ใน สามารถทำได้ด้วยท่าประมาณนี้

gist:
ถ้าอยากใส่ data / method อะไรไปเพิ่มก็ให้เพิ่มเอาเลยจ้า ตามใจ อย่างเช่นแบบนี้เค้า Data ที่จะมาจาก mongodb

gist:

ซึ่งใน spec เราก็จะใช้ module() ซึ่งเป็น DSL ของ () เพื่อที่จะบอกกับ Controller ว่าเราจะใช้ mocks.Order นะ
ตัวอย่างข้างล่างจ้า

gist:

ง่ายมั๊ย?
.
.
.
.
.

อ้อ เกือบลืม

Order มันเกิดมาจากโรงงาน mongolabResource

gist:

##Resource:

– [ng-todo](https://github.com/vojtajina/ng-todo) (ต้นแบบการ data)
– [angular-mocks.js#L1625](https://github.com/angular/angular-seed/blob/master//lib/angular/angular-mocks.js#L1625)
– [-mongolab](https://github.com/pkozlowski-opensource/-mongolab)

แล้วสงสัยมั๊ย ว่าเราจะ spy อ็อบเจ็ค Order ยังไง ช่องอยู่ไหน?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *