ทำ cache ให้ Traffy API [Proxy/Wrapper] แล้วจ้า (Drupal7)

Posted by on February 23, 2011 in Drupal | 0 comments

ทำ cache ให้ Traffy API [Proxy/Wrapper] แล้วจ้า (Drupal7)

ผลจากการทำ ทำให้เวลาในการเรียกใช้ api เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.53 วินาที [มาจาก 2.58 2.77 2.52 2.28]

ถ้าไม่ เวลาเฉลี่ยจะประมาณ 6.1825 [มาจาก (8.91+6.20+4.06+5.56)/4]

## ภาพประกอบการทดลอง

### ภาพข้างล่าง: แสดงเวลาแบบไม่ จ้า

getcctvimg (400ճ00) 8.92 nocache

### ภาพข้างล่าง: แสดงเวลาแบบ จ้า

getcctvimg (400ճ00) 2.49 cache

## api ที่มี
* — 5 นาที
* — 5 นาที

## ข้อยกเว้น
* ไม่ ข้อมูลชนิด ?&format=js
* ไม่ใช้ เมื่อมี ?&nocache=1

## ทดลองใช้
* แบบมี

> [http://www.together.in.th/drupal/traffy/wrapper/?format=jpeg&id=268&header=jpeg](http://www.together.in.th/drupal/traffy/wrapper/?format=jpeg&id=268&header=jpeg)

* แบบไม่เอา

> [http://www.together.in.th/drupal/traffy/wrapper/?format=jpeg&id=268&header=jpeg&nocache=1](http://www.together.in.th/drupal/traffy/wrapper/?format=jpeg&id=268&header=jpeg&nocache=1)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *