การเข้ารหัส และถอดรหัส แบบ RSA ด้วย php (openssl)

Posted by on March 25, 2010 in encryption | 4 comments

การเข้ารหัส และถอดรหัส แบบ RSA ด้วย php (openssl)

การเข้ารหัส และถอดรหัส RSA ด้วย (openssl)
อันดับแรก ต้อง generate คู่คีย์ขึ้นมาก่อน (public key และ private key)

จะได้ public key ประมาณนี้

—–BEGIN PUBLIC KEY—– MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDLtHYvGEXxKljcb+Ht+boN0pWR tNRJ2j06sPwIUbcH2aELqlmVpx3x4hLMFXShrIo+XyiU9giezTOcrNw/7uW7seCr bjCyKD3hzg+l80BqmTmt+QG8ZOFWdltxIgFB0Y3AAbN3sW3zgrd/Io56M5GQwFDk nQmTqjXjFLA3qaQ6WQIDAQAB —–END PUBLIC KEY—–

และจะได้ private key ประมาณนี้

—–BEGIN RSA PRIVATE KEY—– MIICXQIBAAKBgQDLtHYvGEXxKljcb+Ht+boN0pWRtNRJ2j06sPwIUbcH2aELqlmV px3x4hLMFXShrIo+XyiU9giezTOcrNw/7uW7seCrbjCyKD3hzg+l80BqmTmt+QG8 ZOFWdltxIgFB0Y3AAbN3sW3zgrd/Io56M5GQwFDknQmTqjXjFLA3qaQ6WQIDAQAB AoGAZ6HGYk0p//f4PyUYPpZGZhPVDcx+F5hUgBBcF+tifzbjbGjcrHrZjB3kTDk6 HaoGppaIsce9OPTSJgn2/vuNmZf9de5wa9UaH605AqeaOSKibfDc3eZ1c+9IhGGd F7QPUiUhIfqyFPNAo/D6mFQwlSsh54v58kfdrRR9oaVFnlUCQQDrdj7mlhVKIexF wlDzGS/+spdeCQqBxrRkFC3sNACSE0jS5VYKFogesfX7oDdRIA474bq0QRtpsGJn AtcEvfOTAkEA3XkY/7wiQ+Zf2au0xjDxo3IJsDX/7Rsm9etPgnsMnMyo06uMQH22 rFiW99f6BwXvXbxBcaq28EbPbstzvZsl4wJACkPAYDsAuJeb/jqHXuGlNvxAHwhT 3e50pLxAeECYGcYfcZov0wbCblwhthN49d9o33FquzrvX/8hew4jo4BIYwJBANyU tQJYZaRM+eA5NSZELxcECIQ5dDm6VlaOVDV3yrsM14VikaDV1K/Y2BvnPz3peltY mbHVPrkXPZhzCEarFNMCQQCcBBU+m5wB6Fx8GejG+/o3o0vYxwSajwS6OuSuIu/T Gab7L+GQ2Eweyy44o71NaLT82V3qk/HgdylYwXeMJ9PI —–END RSA PRIVATE KEY—–

Code การเข้ารหัสและถอดรหัส

รันโปรแกรมแล้วจะได้ประมาณนี้

4 Comments

  1. ง่าย ขึ้น:

    http://phpseclib.sourceforge.net/

  2. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำคร้าบบ

  3. ขอบคุณคราบๆๆๆ

  4. เวบมีสาระดีนะ
    เดี๋ยวแบคเอาไปแปะเวบแบคด้วยละกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *