วิธีการตรวจสอบว่า Raspberry Pi ต่อ WIFI อยู่รึเปล่า [ตอนที่ 1] ถ้าไม่มีก็ restart wifi ซะ

Posted by on April 14, 2014 in Raspberry Pi | 0 comments

วิธีการตรวจสอบว่า Raspberry Pi ต่อ WIFI อยู่รึเปล่า [ตอนที่ 1] ถ้าไม่มีก็ restart wifi ซะ

วิธีการตรวจสอบว่า ต่อ WIFI อยู่รึเปล่า [ตอนที่ 1] ถ้าไม่มีก็ restart wifi ซะ

ผมใช้แบบนี้ครับ

while true ; do
  if /sbin/ifconfig wlan0 | grep -q "inet addr:" ; then
   sleep 60
  else
   echo " Connection Down!"
   /sbin/ifdown --force wlan0
   /sbin/ifup --force wlan0
   sleep 8
   // do sth
  fi;
done

จะเห็นว่าผมใช้

  
 /sbin/ifdown --force wlan0
 /sbin/ifup --force wlan0

เพื่อ Restart ครับ…. แต่เท่านี้ไม่เพียงพอนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าเพราะเหตุใด ให้ติดตามตอนที่ 2 ครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *