การติดตั้ง VNC Server (Remote Desktop)

Posted by on July 28, 2014 in Raspberry Pi | 2 comments

การติดตั้ง VNC Server (Remote Desktop)

ถึงแม้ว่าปกติแล้วผมจะใช้ SSH ในการเข้าถึง และสั่งการ เป็นหลัก แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธการใช้ GUI ได้

งั้นวันนี้เรามาติดตั้ง Server บน กันครับขั้นแรกให้สั่ง

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install tightvncserver -y

แล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา

$ sudo vi /etc/init.d/tightvncserver

โดยเนื้อหาเป็นดังนี้ครับ

https://gist.github.com/NAzT/54f50eedee5532d7bc59

แล้วก็ปรับ permission

$ sudo chmod +x /etc/init.d/tightvncserver
สั่งให้รันตอนเปิดเครื่อง..

$ sudo update-rc.d tightvncserver defaults

เสร็จพิธี..

แถม VIDEO ด้วยครับ

2 Comments

  1. pi@raspberrypi ~ $ sudo service tightvncserver st
    /etc/init.d/tightvncserver: 20: /etc/init.d/tightvncserver: Syntax error: “(” unexpected (expecting “;;”)

  2. ลองแก้เครื่องหมาย ” ให้ตรงๆครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *