วิธีการ compile และติดตั้ง bluez 5.27 ใน odroid

Posted by on January 17, 2015 in Embedded System | 0 comments

วิธีการ compile และติดตั้ง bluez 5.27 ใน odroid

และ ตัดตั้ง 5.27 ใน

Screen Shot 2558 01 17 at 7 50 08 AMsudo apt-get -y install libglib2.0-dev libical-dev
wget https://www.kernel.org/pub///-5.27.tar.xz -O- | tar xvJ ; cd -5.27;
./configure –disable-systemd
make -j4
sudo make install;

ถ้าข้างบนมีปัญหาให้ copy ข้างล่างนี่ไปนะครับ

http://gist.github.com/NAzT/a2024625886cd66cafd4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *