สร้าง django Application (เอามาเทียบกับ Rails และ Grails)

สร้าง django Application (เอามาเทียบกับ Rails และ Grails)

เมื่อตอนก่อนหน้านี้เขียน การสร้าง Rails Application เทียบกับ Grails Application วันนี้เลยลองเขียนของ django บ้าง

Read More

ติดตั้ง django บน mac osx

ติดตั้ง django บน  mac osx

ตามคำแนะนำจากพี่กล้า ให้ ติดตั้ง django ผ่าน pip  (ส่วน pip ติดตั้งผ่าน macport)

ให้สั่ง

  1. sudo port selfupdate (อัพเดตซักหน่อย)
  2. sudo port install py-pip
Read More