ทดลองเล่น Block ใน Objective-C เทียบกับ closure ของ javascript

ทดลองเล่น Block ใน Objective-C เทียบกับ closure ของ javascript

วันนี้ทดลองเล่น Block ใน Objective-C โดยการแปลง Code จาก JavaScript ที่มี function ที่ return function ดู เป็นการศึกษาเรื่อง scope ของ block ในภาษา Objective-C ไปเลยทีเดียว

เขียน JavaScript

code JavaScript เป็นแบบนี้

ถ้าสั่งรันตามข้างล่างนี้

Read More