จัดการ Package บน Mac OSX ด้วย Homebrew (แทน macport)

จัดการ Package บน Mac OSX ด้วย Homebrew (แทน macport)

“ Homebrew is the bee’s knees, friends. So far it’s a perfect replacement for MacPorts. ”
— @thillerson

Read More

ssh-copy-id บน mac osx

ssh-copy-id บน mac osx

บน mac มันไม่มี ssh-copy-id เลยต้องใช้ แทน

Read More

ส่ง Macbook ซ่อม

ส่ง Macbook ซ่อม

ส่ง Macbook ซ่อม ด้วยอาการขนาดนี้ (อยู่ในประกับ applecare)

Read More