ทำ search engine อย่างง่ายด้วย php (vector-space model)

ทำ search engine อย่างง่ายด้วย php (vector-space model)
search engine เค้าทำกันยังไง ?

ก่อนอื่นลองมองว่า search engine เป็น โปรแกรมให้คะแนนความเหมือน(similarity)

Read More

Google search รูปได้ยังไง … มาดูกัน

Google search รูปได้ยังไง … มาดูกัน

เคยสงสัยไหมว่า Google ค้นหารูปของ monalisa ได้ยังไง…

เรื่องนี้อยู่ในเรื่อง Link Analysis  มีเป็น slide อยู่ที่ http://nlp.stanford.edu/ ซึ่งอยู่ในเรื่องของ Anchor Text

Read More