เขียนโปรแกรม ตรวจสอบ “Power Of 2” ยังไงดี

เขียนโปรแกรม ตรวจสอบ “Power Of 2” ยังไงดี

ถ้ามีโจทย์ว่า จงเขียนฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเลขใดๆว่าเป็นผลผลิตของ   2 ยกกำลังหรือไม่ ?

Read More