มาทำโปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ ->ภาษาไทย กันดีกว่า (Google Translation API)

มาทำโปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ ->ภาษาไทย กันดีกว่า (Google Translation API)

Google Language API

Google มี ระบบแปลภาษา หรือ google translate ให้เราใช้

เท่านั้นยังไม่พอ!! พี่กู(เกิ้ล)แกยังมี goole translation/language api ให้เราเอามาเขียนโปรแกรมกันอีกด้วย

Read More