ระยะห่างระหว่าง 2 พิกัด (postgis)

ของฝรั่ง (คู่มือ) เขาเขียน Code ประมาณนี้

Read More