ส่องสาวใน Facebook ด้วย google Chrome Photo Zoom

ส่องสาวใน Facebook ด้วย google Chrome Photo Zoom

หัวข้อล่อเป้านิดนึง :P

ก็คือว่า Chrome มันมี extension ชื่อ Facebook Photo Zoom

Read More