วิธีเปิดใช้งานและ Setup Microduino GPS Shield (Microduino-NEO-6M)

วิธีเปิดใช้งานและ Setup Microduino GPS Shield  (Microduino-NEO-6M)

วิธีเปิดใช้งาน Microduino GPS Shield (Microduino-NEO–6M)

ขั้นตอน

  1. ตัด Jumper ให้เป็น Serial1 (D2, D3)
  2. เลือก Buad rate ของ Serial1 เป็น 38400
    TinyGPS Test Microduino

Adafruit Test Microduino

Read More